Tin tức

Đông Nam Dược Gia Lai làm việc với nhà nghiên cứu khoa học
Đông Nam Dược Gia Lai làm việc với nhà nghiên cứu khoa học

2019-08-10 19:19:25

Nhằm thu thập những nguồn thông tin đa dạng về thị trường dược liệu đông nam dược với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, đại diện công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai đã trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với một số nhà chuyên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược liệu ở các địa phương.

Đông Nam Dược Gia Lai và bước tiến mới từ hội thảo 08.08.2019
Đông Nam Dược Gia Lai và bước tiến mới từ hội thảo 08.08.2019

2019-08-10 17:33:29

Nhắc đến hội thảo 08.08.2019 là phải đề cập đến tâm huyết và sự quyết tâm của đội ngũ ban lãnh đạo công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai trong vấn đề chuyển đổi cây trồng dược liệu nhằm mở ra nhiều cơ hội cho bà con nông dân. Chủ trương trồng cây nhàu để cải tạo vườn tạp đã được mang ra phân tích kỹ lưỡng trong buổi hội thảo này.

Đông Nam Dược Gia Lai ký kết hợp tác tháng 07/2019
Đông Nam Dược Gia Lai ký kết hợp tác tháng 07/2019

2019-08-01 17:56:11

Trong tháng 07/2019, công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai đã xúc tiến làm việc và tiến hành ký kết hợp tác cùng nhiều đơn vị ban ngành địa phương cùng các hợp tác xã, xí nghiệp cũng như bà con nông dân trong việc phát triển cây trồng dược liệu tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Đông Nam Dược Gia Lai và sự kết nối nông nghiệp hiện đại
Đông Nam Dược Gia Lai và sự kết nối nông nghiệp hiện đại

2019-07-31 22:52:45

Vừa qua, đại diện công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai đã tham gia chương trình hội thảo bàn về các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam tập trung vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Chia sẻ cùng bà con nông dân- bước đi gắn kết của Đông Nam Dược Gia Lai
Chia sẻ cùng bà con nông dân- bước đi gắn kết của Đông Nam Dược Gia Lai

2019-07-12 23:28:50

Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai trực tiếp chia sẻ các thông tin về nhiều giống cây dược liệu, trong đó có cây Nhàu và nhận được sự quan tâm chú ý của rất nhiều bà con nông dân tại An Khê.

Nhân viên Đông Nam Dược cùng nông dân đi kiểm tra đất trồng cây dược liệu
Nhân viên Đông Nam Dược cùng nông dân đi kiểm tra đất trồng cây dược liệu

2019-07-12 21:34:05

Các hoạt động khảo sát, thực nghiệm và đánh giá chất lượng đất trồng đã và đang được đội ngũ nhân viên Đông Nam Dược Gia Lai tiến hành theo đúng tiến trình cùng với bà con nông dân tham gia cộng tác sản xuất, cung ứng đầu vào dược liệu.

Liên hệ liền tay - Nhận ngay tư vấn!

Đông Nam Dược Gia Lai sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và đồng hành...