Các hoạt động khảo sát, thực nghiệm và đánh giá chất lượng đất trồng đã và đang được đội ngũ nhân viên Đông Nam Dược Gia Lai tiến hành theo đúng tiến trình cùng với bà con nông dân tham gia cộng tác sản xuất, cung ứng đầu vào dược liệu.

Nhằm xúc tiến triển khai các hoạt động trồng trọt, canh tác và thu hoạch cây dược liệu theo đúng kế hoạch hợp tác với các đơn vị, các hộ nông dân, đội ngũ nhân viên Đông Nam Dược Gia Lai tiến hành đi thực tế và kiểm tra chất lượng đất trước khi đưa ra các quyết định có liên quan để tiến hành từng quy trình theo kế hoạch.

Theo đó, công ty đã cử người trực tiếp đến làm việc cùng bà con nông dân, tiến hành kiểm tra mẫu đất sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai. Những mẫu đất này nếu đạt tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện và đặc tính phát triển của các giống cây dược liệu cụ thể sẽ nhanh chóng được lên kế hoạch tiến hành gieo giống và trồng trọt. Ngược lại, mẫu đất không đạt tiêu chuẩn hoặc thiếu các điều kiện thổ nhưỡng cần thiết cho sự phát triển của các giống cây trồng dược liệu theo hợp đồng hợp tác sẽ được xem xét cải tạo cần thiết.

Nhìn chung, việc khảo sát và thực nghiệm diễn ra tương đối thuận lợi với sự đồng hành và tương tác xuyên suốt của bà con nông dân, gặt hái được nhiều kết quả rất khả quan, hứa hẹn tỷ lệ cây trồng đạt chuẩn đầu vào cho các hoạt động sản xuất và phân phối dược liệu, dược phẩm trong tương lai.