Tin tức

Đông Nam Dược Gia Lai ký kết hợp tác tháng 07/2019
Đông Nam Dược Gia Lai ký kết hợp tác tháng 07/2019

2019-08-01 17:56:11

Trong tháng 07/2019, công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai đã xúc tiến làm việc và tiến hành ký kết hợp tác cùng nhiều đơn vị ban ngành địa phương cùng các hợp tác xã, xí nghiệp cũng như bà con nông dân trong việc phát triển cây trồng dược liệu tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Đông Nam Dược Gia Lai và sự kết nối nông nghiệp hiện đại
Đông Nam Dược Gia Lai và sự kết nối nông nghiệp hiện đại

2019-07-31 22:52:45

Vừa qua, đại diện công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai đã tham gia chương trình hội thảo bàn về các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam tập trung vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Kêu gọi đầu tư dược liệu khó hay không khó
Kêu gọi đầu tư dược liệu khó hay không khó

2019-07-31 18:44:02

Kêu gọi đầu tư dược liệu hiện là chủ trương được các cấp ban ngành trung ương dành nhiều sự quan tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường nông nghiệp nói chung và lĩnh vực cây giống dược liệu nói riêng. Tuy nhiên, đây vẫn là một bài toán cần nhiều hơn một hướng đi để có thể giải quyết triệt để các yếu tố hợp tác, cung ứng, đầu ra,…..

Chia sẻ cùng bà con nông dân- bước đi gắn kết của Đông Nam Dược Gia Lai
Chia sẻ cùng bà con nông dân- bước đi gắn kết của Đông Nam Dược Gia Lai

2019-07-12 23:28:50

Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai trực tiếp chia sẻ các thông tin về nhiều giống cây dược liệu, trong đó có cây Nhàu và nhận được sự quan tâm chú ý của rất nhiều bà con nông dân tại An Khê.

Nhân viên Đông Nam Dược cùng nông dân đi kiểm tra đất trồng cây dược liệu
Nhân viên Đông Nam Dược cùng nông dân đi kiểm tra đất trồng cây dược liệu

2019-07-12 21:34:05

Các hoạt động khảo sát, thực nghiệm và đánh giá chất lượng đất trồng đã và đang được đội ngũ nhân viên Đông Nam Dược Gia Lai tiến hành theo đúng tiến trình cùng với bà con nông dân tham gia cộng tác sản xuất, cung ứng đầu vào dược liệu.

Công ty Đông Nam Dược Gia Lai làm việc với UBND Huyện Mang Yang để triển khai dự án
Công ty Đông Nam Dược Gia Lai làm việc với UBND Huyện Mang Yang để triển khai dự án

2019-07-11 23:44:44

Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai xúc tiến làm việc cùng UBND huyện Mang Yang trong việc triển khai dự án trồng nhàu và cây địa liền.

Liên hệ liền tay - Nhận ngay tư vấn!

Đông Nam Dược Gia Lai sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và đồng hành...