Tin tức

Kêu gọi đầu tư dược liệu khó hay không khó
Kêu gọi đầu tư dược liệu khó hay không khó

2019-07-31 18:44:02

Kêu gọi đầu tư dược liệu hiện là chủ trương được các cấp ban ngành trung ương dành nhiều sự quan tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường nông nghiệp nói chung và lĩnh vực cây giống dược liệu nói riêng. Tuy nhiên, đây vẫn là một bài toán cần nhiều hơn một hướng đi để có thể giải quyết triệt để các yếu tố hợp tác, cung ứng, đầu ra,…..

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TỪ GÓC NHÌN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TỪ GÓC NHÌN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2019-07-11 00:10:34

Nước ta có trên 5.000 loài dược liệu và sinh vật biển khác nhau có thể làm ra các bài thuốc chữa bệnh cho nhân dân.

Ngạc nhiên trước mô hình cây dược liệu kiểu mới
Ngạc nhiên trước mô hình cây dược liệu kiểu mới

2019-06-25 19:41:54

Liên kết cùng phát triển thay cho tự vận động

Liên hệ liền tay - Nhận ngay tư vấn!

Đông Nam Dược Gia Lai sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và đồng hành...