Với định hướng đầu tư mạnh trong lĩnh vực dược liệu, trong đó phát triển cây giống dược liệu là một trong những chức năng chính, công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai tiếp tục xây dựng lộ trình quy mô lớn, hứa hẹn tạo nên nhiều giá trị hấp dẫn trong thời gian đến.

Xin chủ trương xây dựng nhà máy chế biến

Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động thuyết phục người dân chuyển hướng trồng trọt sang các giống cây dược liệu, công ty Đông Nam Dược Gia Lai còn xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dược liệu.

Đây là cơ sở cực kỳ quan trọng để tạo điều kiện phát triển hơn nữa cho công ty nói riêng và cho lĩnh vực dược liệu của toàn địa phương nói chung.

Bằng cách tận dụng quỹ đất sẵn có, kết hợp với vận động địa phương trong việc kết hợp các nguồn lực tài nguyên và sự hỗ trợ từ các ban ngành Nhà nước, việc xúc tiến hoạt động xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất các sản phẩm đông nam dược nếu được thông qua sớm sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân dân trong vùng cũng như thúc đẩy sự phát triển hơn nữa các giá trị kinh tế của công ty trong tương lai.

Xúc tiến hợp tác rộng rãi

Tiếp nối sự thành công trong các hoạt động hợp tác thời gian trước, ban lãnh đạo công ty Đông Nam Dược Gia Lai tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối, tiếp xúc và liên kết đối tác nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc mua bán dược liệu nói riêng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên thị trường dược liệu nói chung. Qua đó, công ty đã liên tục tiếp cận với các đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân bà con nông dân. 

Vừa qua, công ty đã có nhiều buổi làm việc trực tiếp với các đơn vị sau:

- Trao đổi về vấn đề trồng cây nhàu vào thiên môn đông, hà thủ ô đỏ trong cuộc gặp với hội Nông dân Chư Sê.

- Chia sẻ với cán bộ UBND xã Tân Bình.

-  Tiến hành liên kết cùng công ty Đất Xanh tại Hrông Năng- Đăk Lăk, công ty Phúc Tâm.

Qua các buổi làm việc này, có thể nói những trăn trở của ban lãnh đạo công ty cũng chính là mối quan tâm chung trong việc phát triển hơn nữa thị trường dược liệu tại các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và rộng hơn là trên thị trường toàn quốc.

Với việc tiếp tục xây dựng lộ trình phát triển mới, công ty Đông Nam Dược Gia Lai hứa hẹn những giai đoạn phát triển tiếp nối trong tương lai trên nền tảng sứ mệnh và tầm nhìn đã được định hướng từ đầu của ban lãnh đạo công ty.