Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai họp hội nghị báo cáo tình hình hoạt động 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022

-Ngày 31/12/2021 Công ty Cổ Phần Đông Nam Dược Gia Lai diễn ra Hội nghị báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cùng Ban Giám đốc và toàn bộ thể cán bộ - công nhân viên.

Giám đốc Nguyễn Hữu Khánh phát biểu tại Hội nghị

- Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2021 trong khi hoàn cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19. Nền kinh tế nước ta cũng có nhiều biến động, sự tăng trưởng kinh tế đạt tỷ lệ thấp. Bên cạnh đó , trụ sở, nhà máy của Công ty vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, bộ máy nhân sự vừa kiện toàn, cán bộ nhân viên đa số vừa được tuyển dụng . Tất cả các yếu tố này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Song với sự nỗ lực chung của Ban Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty, sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của UBND tỉnh và các Sở ban ngành ; Đồng thời, giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng thân thiết, truyền thống đã giúp cho công ty chúng ta tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

         

Cán bộ và công nhân viên thảo luận đóng góp ý kiến, xây dựng phát triển công ty trong năm 2022

I.  Bên cạnh những mặt đã làm được trong năm 2021 , thì Công ty vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế :

-  Công ty và nhà máy sản xuất vãn đang trong giai đoạn hoàn thiện về cơ cấu nhân sự và bộ máy tổ chức nên không tránh khỏi việc thiếu hụt nguồn nhân lực cũng như nhân sự phục vụ công tác tại đơn vị.

 - Do ảnh hưởng của tình hình covid trong năm 2021 nên đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của toàn xã  hội. Do đó việc phát triển vùng trồng nguyên liệu của Công ty còn gặp nhiều khó khăn. 

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

- Xây dựng chính sách cho sản phẩm mới 

- Mở rộng các kênh bán hàng

- Mở rộng vùng trồng của liên kết với công ty 10ha, bao gồm: Cà gai leo, Đan sâm, Cát cánh, Xuyên tâm liên,.. 

-Tổ chức chăm sóc các vùng trồng, thu mua nguyên liệu các vùng liên kết.

III. Khen Thưởng

        

Vinh danh và khen thưởng các cán bộ công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021

 

- Năm 2021 đã qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu và kết quả nhất định. Nhưng cũng còn nhiều vấn đề đặt ra và giải quyết cho mỗi người lao động trong công ty. Đó là làm sao để sự phát triển đi lên của chúng ta luôn luôn vững chắc.  Tôi mong rằng chúng ta cùng nhau quyết tâm, đoàn kết gắn bó, nỗ lực nhiều hơn nữa giúp cho Công ty chúng ta hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và đưa Công ty phát triển hơn trong năm 2022. 

                 

Toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty chụp ảnh lưu niệm

 

" Với việc xây dựng lộ trình phát triển mới, Dona Pharm hứa hẹn những giai đoạn phát triển tiếp nối trong tương lai trên nền tảng sứ mệnh và tầm nhìn đã được định hướng từ đầu của ban lãnh đạo công ty"

Trân trọng cảm ơn